Monday, September 12, 2016

Trắc nghiệm Khảo sát hàm số và bài toán liên quan (phần 2)

Tiếp tục với chủ đề khảo sát hàm số, math.vn giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm Khảo sát hàm số và bài toán liên quan trong sách bài tập Giải tích 12 cơ bản.

7 câu khảo sát hàm số và bài toán liên quan


Đáp án câu khảo sát hàm số và bài toán liên quan

Đã đăng: Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (phần 1)

0 nhận xét:

Post a Comment