Tuesday, September 27, 2016

64 câu trắc nghiệm chương mũ và lôgarít toán 12 có đáp án

Bài này giới thiệu file ảnh của 64 câu trắc nghiệm mũ và lôgarit thuộc chương 2 toán giải tích lớp 12. Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn. Tất cả đều có đáp án để bạn đọc tiện theo dõi.

Chương này gồm các nội dung về: khái niệm lũy thừa với số mũ thực, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lô ga rít, phương trình mũ, pt lôgarít,... Do các thành viên group nhóm Toán biên soạn.

Xem trong ảnh dưới đây. Bạn đọc muốn tải file PDF thì theo link ở cuối bài viết. Nguồn: Nhóm Toán.

64 câu hỏi trắc nghiệm toán 12: mũ và lôgarítĐáp án 64 câu trắc nghiệm mũ và lôgarit

64 câu này nằm trong bộ 600 câu hỏi trắc nghiệm lũ và logarit, tải về tại đây: DOWNLOAD

2 comments: