Friday, November 25, 2016

Đề kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm chương 2 giải tích 12 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12 gồm 25 câu trắc nghiệm mũ lôgarit có đáp án. Nội dung chương này là về lũy thừa, mũ, lôgarit.

Các câu hỏi trắc nghiệm về khái niệm lũy thừa, tính chất lũy thừa, hàm số mũ, phương trình mũ, bất pt mũ, lôgarit, hàm số lôgarit, pt lôgarit, bất phương trình lôgarit,...

Xem trực tiếp đề và đáp án trong 3 ảnh dưới đây. Tải bản in PDF ở link cuối bài.


Học sinh lớp 12 và bạn đọc tải file PDF để in ra thử sức: Download

Thursday, November 24, 2016

Bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Mũ - Lôgarit ôn thi đại học

Tổng hợp các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm chủ đề Mũ - Lôgarit ôn thi đại học, ôn thi thpt quốc gia, tốt nghiệp thpt.
bai tap va cau hoi trac nghiem mu va logarit
Vào các link tương ứng dưới đây để lấy file PDF in ra.

  1. 81 câu hỏi trắc nghiệm mũ và lôgarit có đáp án: Download
  2. 600 bài tập trắc nghiệm lũy thừa - mũ - lôgarit có đáp án: Xem và tải
  3. 380 câu mũ và lôgarit trong 15 đề kiểm tra 1 tiết: Download
  4. Đề kiểm tra 50 câu lũy thừa, mũ, lôgarit có đáp án
  5. Trắc nghiệm mũ và lôgarit trong sách giáo khoa toán 12
  6. 64 câu trắc nghiệm chương 2 giải tích lớp 12: Xem trực tiếp và tải
Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm các bài tập tự luận và chuyên đề mũ và lôgarit ở đây.

50 bài tập trắc nghiệm tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, quy tắc đếm có đáp án

50 bài tập trắc nghiệm tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, quy tắc đếm có đáp án thuộc chương 2 chương trình toán đại số lớp 11. Xem trực tiếp trong các ảnh dưới đây. Tải file PDF trong link cuối bài viết này!

Đề 50 câu trắc nghiệm Tổ hợp


Đáp án 50 bài tập trắc nghiệm Tổ hợp lớp 11

File PDF 50 câu hỏi trắc nghiệm Tổ hợp

Thầy cô và học sinh lớp 11 tải file PDF để in ra ở đây: Download

Wednesday, November 23, 2016

46 câu hỏi trắc nghiệm XÁC SUẤT có đáp án (toán 11)

Tổng hợp 46 câu hỏi trắc nghiệm chủ đề Xác suất

46 câu trắc nghiệm Xác suất - Trang 1
46 câu trắc nghiệm Xác suất - Trang 2
46 câu trắc nghiệm Xác suất - Trang 3

46 câu trắc nghiệm Xác suất - Trang 4

ĐÁP ÁN 46 câu hỏi trắc nghiệm Xác suất lớp 11

File PDF 46 câu hỏi trắc nghiệm chủ đề Xác suất

Bạn đọc tải bản in PDF ở đây: Download

Saturday, November 12, 2016

50 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân có đáp án (nhóm toán)

50 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân có đáp án do các thầy cô nhóm toán biên soạn. Nội dung bao gồm: tìm nguyên hàm của một hàm số, tính tích phân, tính diện tích hình phẳng, tính thể tích vật thể tròn xoay bằng ứng dụng tích phân.

Tất cả đều có đáp án. Xem trực tiếp trong 11 ảnh dưới đây. Tải file PDF ở link cuối bài.

50 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm tích phân


Đáp án 50 câu trắc nghiệm nguyên hàm tích phân


File PDF 50 câu trắc nghiệm NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

Bạn đọc tải file PDF ở đây: Download