Saturday, September 17, 2016

50 câu trắc nghiệm chương 1 toán hình học 12 có đáp án

50 câu trắc nghiệm chương 1 toán hình học 12 có đáp án về nội dung "khối đa diện" và "thể tích khối đa diện".

50 câu này được chia sẻ bởi các thành viên nhóm toán trên facebook. Bạn đọc xem trực tiếp trong 9 ảnh dưới đây (đáp án ở ảnh cuối cùng). Link tải file để in ra ở cuối bài này.

50 câu hỏi trắc nghiệm khối đa diện hình 12

Đáp án 50 câu trắc nghiệm này

Học sinh lớp 12 và bạn đọc quan tâm có thể tải file PDF ở đây: DOWNLOAD

Nguồn: Group Nhóm Toán

8 comments: