Tuesday, September 27, 2016

64 câu trắc nghiệm chương mũ và lôgarít toán 12 có đáp án

Bài này giới thiệu file ảnh của 64 câu trắc nghiệm mũ và lôgarit thuộc chương 2 toán giải tích lớp 12. Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn. Tất cả đều có đáp án để bạn đọc tiện theo dõi.

Chương này gồm các nội dung về: khái niệm lũy thừa với số mũ thực, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lô ga rít, phương trình mũ, pt lôgarít,... Do các thành viên group nhóm Toán biên soạn.

Xem trong ảnh dưới đây. Bạn đọc muốn tải file PDF thì theo link ở cuối bài viết. Nguồn: Nhóm Toán.

64 câu hỏi trắc nghiệm toán 12: mũ và lôgarítĐáp án 64 câu trắc nghiệm mũ và lôgarit

64 câu này nằm trong bộ 600 câu hỏi trắc nghiệm lũ và logarit, tải về tại đây: DOWNLOAD

Wednesday, September 21, 2016

50 bài tập trắc nghiệm thể tích lớp 12 có đáp án (phần 2)

Tiếp tục chuyên đề trắc nghiệm thể tích với 50 bài tập trắc nghiệm thể tích thuộc chương 1 hình học 12, có đáp án để học sinh và giáo viên toán tham khảo. Do các thành viên Nhóm Toán Group soạn thảo.

Nội dung gồm các kiến thức về khối đa diện và thể tích khối đa diện (khối chóp, khối lăng trụ, khối chóp cụt,...).

Bạn đọc xem trong 9 ảnh dưới đây. Một số nhà mạng như VNPT có thể chặn ảnh, khi đó hãy tải file PDF theo link ở cuối bài để in ra xem.

50 bài tập trắc nghiệm thể tích lớp 12

Đáp án 50 bài tập trắc nghiệm thể tích


File PDF tải theo link dưới đây: Download

Nguồn: Nhóm Toán

Tuesday, September 20, 2016

50 câu hỏi trắc nghiệm hàm số toán 12 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm hàm số (ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số) gồm các vấn đề nằm trong chương 1 toán giải tích 12: cực trị hàm số, giá trị lớn nhất nhỏ nhất, tiệm cận, tập xác định, sự biến thiên, đồ thị của hàm số,...

Các câu hỏi này bạn đọc xem trong các ảnh dưới đây. Đáp án 50 câu ở ảnh cuối cùng. Nội dung được chia sẻ bởi group nhóm toán. Link tải file PDF ở cuối bài.

50 câu hỏi trắc nghiệm hàm số toán giải tích 12


Đáp án 50 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số lớp 12

Bạn đọc có thể tải file PDF về để in ra: DOWNLOAD

Nguồn: Nhóm Toán Group

Saturday, September 17, 2016

50 câu trắc nghiệm chương 1 toán hình học 12 có đáp án

50 câu trắc nghiệm chương 1 toán hình học 12 có đáp án về nội dung "khối đa diện" và "thể tích khối đa diện".

50 câu này được chia sẻ bởi các thành viên nhóm toán trên facebook. Bạn đọc xem trực tiếp trong 9 ảnh dưới đây (đáp án ở ảnh cuối cùng). Link tải file để in ra ở cuối bài này.

50 câu hỏi trắc nghiệm khối đa diện hình 12

Đáp án 50 câu trắc nghiệm này

Học sinh lớp 12 và bạn đọc quan tâm có thể tải file PDF ở đây: DOWNLOAD

Nguồn: Group Nhóm Toán

Friday, September 16, 2016

Các bài tập và đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12

Xin giới thiệu với độc giả các bài tập và đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12, chuẩn bị cho kì thi thpt quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2017.

Chuyên đề, bài tập, câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

  1. 600 câu hỏi trắc nghiệm Mũ và logarit có đáp án: Xem và tải
  2. 580 câu trắc nghiệm Nguyên hàm - Tích phân: Download
  3. 125 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án: Xem và tải về
  4. 50 câu trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 (kshs): Download
  5. Bài tập trắc nghiệm toán giải tích lớp 12: Xem và download

Chuyên đề, bài tập, câu hỏi trắc nghiệm Hình học 12

  1. 350 câu trắc nghiệm Thể tích khối đa diện, khối tròn xoay: Download
  2. Bài tập trắc nghiệm toán hình học lớp 12: Click để xem và tải về

Chuyên đề, bài tập, câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp

  1. 23 đề thi trắc nghiệm môn toán (gần 1000 câu) có đáp án: Download
  2. 500 câu hỏi trắc nghiệm môn toán có đáp án: Xem và tải về
Theo mathvn

Thursday, September 15, 2016

66 câu trắc nghiệm toán 12 về cực trị hàm số (chương 1 giải tích 12)

Thầy Võ Nhật Cường - Huế có biên soạn 66 câu trắc nghiệm cực trị hàm số cho học sinh lớp 12. Chúng tôi sưu tầm và giới thiệu cùng bạn đọc.

Đây là một nội dung nằm trong phần khảo sát hàm số, thuộc chương 1 toán giải tích 12. Các bài toán cực trị này thường làm cho học sinh khó khăn trong việc chọn đáp án.

Bạn đọc xem trực tiếp trong 8 ảnh dưới đây nhé!
Xem thêm: Bài tập Trắc nghiệm khảo sát hàm số (phần 1) / Trắc nghiệm khảo sát hàm số (phần 2)

Monday, September 12, 2016

Trắc nghiệm Khảo sát hàm số và bài toán liên quan (phần 2)

Tiếp tục với chủ đề khảo sát hàm số, math.vn giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm Khảo sát hàm số và bài toán liên quan trong sách bài tập Giải tích 12 cơ bản.

7 câu khảo sát hàm số và bài toán liên quan


Đáp án câu khảo sát hàm số và bài toán liên quan

Đã đăng: Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (phần 1)

Sunday, September 11, 2016

Bài tập trắc nghiệm Thể tích khối đa diện có đáp án (chương 1 hình học 12)

Bài tập trắc nghiệm về chủ đề khối đa diện và thể tích khối đa diện có đáp án thuộc chương 1 hình học lớp 12.

Nội dung lấy từ sách bài tập hình 12 cơ bản và nâng cao. Các câu hỏi vừa có lí thuyết, vừa có bài tập.

Câu hỏi trắc nghiệm Thể tích khối đa diện Hình học 12 cơ bản

Xem câu hỏi trắc nghiệm trong 3 ảnh. Đáp án ở ảnh thứ tư.

Bài tập trắc nghiệm Thể tích khối đa diện Hình học 12 nâng cao

Xem câu hỏi trong 5 ảnh đầu tiên. Đáp án ở ảnh cuối cùng. File chụp thiếu các câu từ 1 đến 5.