Wednesday, October 19, 2016

Đề kiểm tra 50 câu trắc nghiệm mũ và lôgarít có đáp án (ảnh và pdf)

Giới thiệu đề kiểm tra gồm 50 câu trắc nghiệm mũ và lôgarit có đáp án, được biên soạn và chia sẻ bởi thầy Thanh Minh.

Nội dung các câu hỏi xoay quanh 3 nội dung: lũy thừa, mũ, lôgarit thuộc chương 2 toán giải tích lớp 12.


Xem trực tiếp trong các ảnh dưới đây. Tải file PDF ở link cuối bài.

Đề kiểm tra 50 câu trắc nghiệm mũ và lôgarit

Đáp án đề kiểm tra chương 2 mũ và lôgarit

Xem thêm: + 64 câu trắc nghiệm chương 2 giải tích 12 / + 60 câu hỏi trắc nghiệm mũ và lôgarít có đáp án

File PDF 50 câu trắc nghiệm mũ và lôgarit

Bạn đọc tải file PDF ở đây: Download

0 nhận xét:

Post a Comment