Wednesday, September 21, 2016

50 bài tập trắc nghiệm thể tích lớp 12 có đáp án (phần 2)

Tiếp tục chuyên đề trắc nghiệm thể tích với 50 bài tập trắc nghiệm thể tích thuộc chương 1 hình học 12, có đáp án để học sinh và giáo viên toán tham khảo. Do các thành viên Nhóm Toán Group soạn thảo.

Nội dung gồm các kiến thức về khối đa diện và thể tích khối đa diện (khối chóp, khối lăng trụ, khối chóp cụt,...).

Bạn đọc xem trong 9 ảnh dưới đây. Một số nhà mạng như VNPT có thể chặn ảnh, khi đó hãy tải file PDF theo link ở cuối bài để in ra xem.

50 bài tập trắc nghiệm thể tích lớp 12

Đáp án 50 bài tập trắc nghiệm thể tích


File PDF tải theo link dưới đây: Download

Nguồn: Nhóm Toán

1 comment: