Saturday, March 28, 2020

71 câu trắc nghiệm Hình học tọa độ không gian hay và khó, có lời giải chi tiết

Tuyển tập 71 câu trắc nghiệm Hình học tọa độ không gian hay và khó, có lời giải chi tiết. Đây là các câu hỏi thuộc chương 3 hình học lớp 12 (gọi tắt là Hình Oxyz).
Bấm vào các link dưới đây để xem trực tiếp các bài tập và lời giải chi tiết từng câu:
  1. Xem phần 1
  2. Xem phần 2
  3. Xem phần 3
Theo Diễn đàn Toán học Việt Nam.