Tuesday, December 20, 2016

Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hình Tọa Độ Không Gian Lớp 12

Gần 650 câu hỏi trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz thuộc chương 3 Hình học lớp 12, có đáp án. Nội dung bao gồm các vấn đề:
  • Tọa độ của điểm, tọa độ của vectơ
  • Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, phương trình mặt phẳng
  • Vectơ chỉ phương của đường thẳng, phương trình đường thẳng trong không gian
  • Phương trình mặt cầu
  • Tích vô hướng, tích có hướng và ứng dụng
Thầy cô giáo và học sinh 12 tải file PDF ở đây: Download

Trên đây là một số câu trong bộ gần 650 câu hỏi trắc nghiệm Hình không gian Oxyz có đáp án. Tải về trong link download ở trên.

Sunday, December 18, 2016

630 Câu Trắc Nghiệm Tích Phân Có Đáp Án Nhóm Toán

Giới thiệu 630 câu hỏi trắc nghiệm tích phân và ứng dụng có đáp án do các thầy cô nhóm toán biên soạn. Đây là tài liệu hữu ích cho học sinh lớp 12 và các thầy cô giáo toán trong năm đầu tiên mà Bộ Giáo dục áp dụng hình thức trắc nghiệm môn toán trong kì thì quốc gia của Bộ GD.

Bạn đọc tải file PDF ở đây: Download

Thursday, December 15, 2016

600 Câu Hỏi & Bài Tập Trắc Nghiệm Số Phức Có Đáp Án

600 câu trắc nghiệm số phức có đáp án do các thầy cô thành viên nhóm toán biên soạn. Nội dung số phức nằm ở cuối cùng (chương 4) của Giải tích lớp 12.

600 câu hỏi tuy không nhiều nhưng cũng đủ để học sinh làm quen với các dạng toán số phức.

Xem qua 1 vài trang trong tổng số 80 trang của tài liệu. Tải file PDF ở link cuối bài.

Thầy cô và học sinh lớp 12 tải file 80 trang ở đây: DOWNLOAD