Sunday, September 30, 2018

Đề trắc nghiệm Toán 12 trường Lương Thế Vinh HN kiểm tra đầu năm 2019

Đề trắc nghiệm Toán 12 trường Lương Thế Vinh Hà Nội dùng để kiểm tra chất lượng đầu năm học 2018-2019 của học sinh lớp 12. Nội dung đề thi chủ yếu nằm ở chương 1 toán 12 và toàn bộ chương trình toán 11.

Học sinh lớp 12 có thể dùng làm đề thi thử cho kì thi THPT quốc gia năm 2019.

Nội dung đề thi và đáp án xem trong các ảnh dưới đây. Tải bản in PDF ở link cuối bài.

Ảnh đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lương Thế Vinh Hà Nội

Đáp án mã đề 132 môn Toán thi thử lần 1 Lương Thế Vinh Hà Nội 2019

Xem trực tuyến PDF đề trắc nghiệm Toán 12 LTV Hà Nội 2019


Học sinh và giáo viên toán tải file PDF theo link này: DOWNLOAD