Saturday, September 10, 2016

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (chương 1 giải tích 12)

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về khảo sát hàm số và bài toán liên quan thuộc chương trình toán giải tích 12 chương trình nâng cao (ban khoa học tự nhiên).

Trắc nghiệm chương 1 ở sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao
Trắc nghiệm chương 1 ở sách bài tập toán 12 nâng cao0 nhận xét:

Post a Comment