Wednesday, October 26, 2016

79 bài tập trắc nghiệm TÍCH PHÂN và ứng dụng có đáp án

Tiếp tục chủ đề Nguyên hàm Tích phân, cùng với một số câu trắc nghiệm đã giới thiệu trong bài trước, bài này sẽ up 79 bài tập trắc nghiệm Tích phân và ứng dụng để học sinh lớp 12 và giáo viên tham khảo.

Tài liệu được biên soạn và chia sẻ bởi các thầy cô nhóm toán group, bạn đọc xem trực tiếp trong các ảnh dưới đây. Tải file in ra theo link ở cuối bài

Đề bài 79 bài tập trắc nghiệm tích phân


Xem thêm: 80 câu trắc nghiệm nguyên hàm - tích phân - ứng dụng có đáp án

Đáp án 79 bài tập trắc nghiệm tích phân

Tải file 79 bài tập trắc nghiệm tích phân ứng dụng

Bạn đọc tải file PDF ở đây (để in ra): Download

Wednesday, October 19, 2016

Đề kiểm tra 50 câu trắc nghiệm mũ và lôgarít có đáp án (ảnh và pdf)

Giới thiệu đề kiểm tra gồm 50 câu trắc nghiệm mũ và lôgarit có đáp án, được biên soạn và chia sẻ bởi thầy Thanh Minh.

Nội dung các câu hỏi xoay quanh 3 nội dung: lũy thừa, mũ, lôgarit thuộc chương 2 toán giải tích lớp 12.


Xem trực tiếp trong các ảnh dưới đây. Tải file PDF ở link cuối bài.

Đề kiểm tra 50 câu trắc nghiệm mũ và lôgarit

Đáp án đề kiểm tra chương 2 mũ và lôgarit

Xem thêm: + 64 câu trắc nghiệm chương 2 giải tích 12 / + 60 câu hỏi trắc nghiệm mũ và lôgarít có đáp án

File PDF 50 câu trắc nghiệm mũ và lôgarit

Bạn đọc tải file PDF ở đây: Download

Tuesday, October 11, 2016

Đáp án đề minh họa môn Toán 2017 chính xác nhất

Sau khi Bộ Giáo dục công bố đề minh họa môn toán năm 2017 thì nhiều thầy cô và một số trang báo cùng giải đề và cho ra nhiều đáp án khác nhau. Dưới đây là đáp án đề minh họa toán 2017 chính xác nhất từ người phụ trách môn toán của Bộ GD.

Đề thi minh họa (đề mẫu) môn Toán 2017
Đáp án đề thi minh họa môn Toán 2017 chính xác 100%

Tải file PDF đề thi minh họa và đáp án của Bộ GD: DOWNLOAD

Thêm 60 câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Lũy thừa, mũ và lôgarit có đáp án

Trong bài trước chúng ta đã có 64 câu trắc nghiệm mũ và lôgarít có đáp án, bài này sẽ up thêm 60 câu hỏi trắc nghiệm thuộc chương 2 giải tích lớp 12.

Gồm các nội dung về khái niệm lũy thừa, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarít, phương trình mũ, phương trình lôgarít, bất phương trình và hệ pt.

Được biên soạn bởi các thầy cô thuộc nhóm toán group. Đề gồm 8 trang tương ứng với 8 ảnh dưới đây. Tải file PDF in ra ở cuối bài.

60 câu hỏi trắc nghiệm lũy thừa mũ và lôgarít
Đáp án 60 câu hỏi trắc nghiệm lũy thừa mũ và lôgarít

Học sinh lớp 12 và quý thầy cô giáo toán tải file PDF: DOWNLOAD

Saturday, October 08, 2016

80 câu trắc nghiệm Nguyên hàm Tích phân có đáp án (chương 3 giải tích 12)

Các thầy cô trong group fb Nhóm Toán đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm chương 3 giải tích 12. Nội dung là nguyên hàm, tích phân và ứng dụng để tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay.

Trong bài này sẽ giới thiệu 80 câu hỏi trắc nghiệm tích phân có đáp án để bạn đọc theo dõi. Tải file PDF để in ra ở link cuối bài.

80 câu trắc nghiệm nguyên hàm tích phân chương 3 giải tích 12
Đáp án 80 câu trắc nghiệm nguyên hàm tích phân

File PDF 80 câu trắc nghiệm tích phân có đáp án

Bạn đọc tải file PDF này về để in ra: DOWNLOAD