Thursday, September 15, 2016

66 câu trắc nghiệm toán 12 về cực trị hàm số (chương 1 giải tích 12)

Thầy Võ Nhật Cường - Huế có biên soạn 66 câu trắc nghiệm cực trị hàm số cho học sinh lớp 12. Chúng tôi sưu tầm và giới thiệu cùng bạn đọc.

Đây là một nội dung nằm trong phần khảo sát hàm số, thuộc chương 1 toán giải tích 12. Các bài toán cực trị này thường làm cho học sinh khó khăn trong việc chọn đáp án.

Bạn đọc xem trực tiếp trong 8 ảnh dưới đây nhé!
Xem thêm: Bài tập Trắc nghiệm khảo sát hàm số (phần 1) / Trắc nghiệm khảo sát hàm số (phần 2)

1 comment: