Thursday, November 24, 2016

50 bài tập trắc nghiệm tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, quy tắc đếm có đáp án

50 bài tập trắc nghiệm tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, quy tắc đếm có đáp án thuộc chương 2 chương trình toán đại số lớp 11. Xem trực tiếp trong các ảnh dưới đây. Tải file PDF trong link cuối bài viết này!

Đề 50 câu trắc nghiệm Tổ hợp


Đáp án 50 bài tập trắc nghiệm Tổ hợp lớp 11

File PDF 50 câu hỏi trắc nghiệm Tổ hợp

Thầy cô và học sinh lớp 11 tải file PDF để in ra ở đây: Download

0 nhận xét:

Post a Comment