Tuesday, October 02, 2018

Đề trắc nghiệm toán 11 có đáp án, theo hướng thi thpt quốc gia năm 2019

Đề trắc nghiệm toán 11 theo hướng thi thpt quốc gia năm 2019 gồm tất cả nội dung thuộc chương trình toán lớp 11. Đề gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án.

Xem ảnh đề thi và đáp án trắc nghiệm toán 11

Đề thi trắc nghiệm gồm 5 trang

Đáp án 50 câu trắc nghiệm toán 11

Xem file PDF đề thi và đáp án trắc nghiệm toán 11 thi thpt quốc gia


Học sinh và thầy cô tải file PDF: DOWNLOAD

0 nhận xét:

Post a Comment