Saturday, November 12, 2016

50 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân có đáp án (nhóm toán)

50 câu trắc nghiệm Nguyên hàm, Tích phân có đáp án do các thầy cô nhóm toán biên soạn. Nội dung bao gồm: tìm nguyên hàm của một hàm số, tính tích phân, tính diện tích hình phẳng, tính thể tích vật thể tròn xoay bằng ứng dụng tích phân.

Tất cả đều có đáp án. Xem trực tiếp trong 11 ảnh dưới đây. Tải file PDF ở link cuối bài.

50 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm tích phân


Đáp án 50 câu trắc nghiệm nguyên hàm tích phân


File PDF 50 câu trắc nghiệm NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

Bạn đọc tải file PDF ở đây: Download

0 nhận xét:

Post a Comment