Friday, November 25, 2016

Đề kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm chương 2 giải tích 12 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 giải tích 12 gồm 25 câu trắc nghiệm mũ lôgarit có đáp án. Nội dung chương này là về lũy thừa, mũ, lôgarit.

Các câu hỏi trắc nghiệm về khái niệm lũy thừa, tính chất lũy thừa, hàm số mũ, phương trình mũ, bất pt mũ, lôgarit, hàm số lôgarit, pt lôgarit, bất phương trình lôgarit,...

Xem trực tiếp đề và đáp án trong 3 ảnh dưới đây. Tải bản in PDF ở link cuối bài.


Học sinh lớp 12 và bạn đọc tải file PDF để in ra thử sức: Download

0 nhận xét:

Post a Comment