Wednesday, October 26, 2016

79 bài tập trắc nghiệm TÍCH PHÂN và ứng dụng có đáp án

Tiếp tục chủ đề Nguyên hàm Tích phân, cùng với một số câu trắc nghiệm đã giới thiệu trong bài trước, bài này sẽ up 79 bài tập trắc nghiệm Tích phân và ứng dụng để học sinh lớp 12 và giáo viên tham khảo.

Tài liệu được biên soạn và chia sẻ bởi các thầy cô nhóm toán group, bạn đọc xem trực tiếp trong các ảnh dưới đây. Tải file in ra theo link ở cuối bài

Đề bài 79 bài tập trắc nghiệm tích phân


Xem thêm: 80 câu trắc nghiệm nguyên hàm - tích phân - ứng dụng có đáp án

Đáp án 79 bài tập trắc nghiệm tích phân

Tải file 79 bài tập trắc nghiệm tích phân ứng dụng

Bạn đọc tải file PDF ở đây (để in ra): Download

0 nhận xét:

Post a Comment