Tuesday, December 20, 2016

Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hình Tọa Độ Không Gian Lớp 12

Gần 650 câu hỏi trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz thuộc chương 3 Hình học lớp 12, có đáp án. Nội dung bao gồm các vấn đề:
  • Tọa độ của điểm, tọa độ của vectơ
  • Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, phương trình mặt phẳng
  • Vectơ chỉ phương của đường thẳng, phương trình đường thẳng trong không gian
  • Phương trình mặt cầu
  • Tích vô hướng, tích có hướng và ứng dụng
Thầy cô giáo và học sinh 12 tải file PDF ở đây: Download

Trên đây là một số câu trong bộ gần 650 câu hỏi trắc nghiệm Hình không gian Oxyz có đáp án. Tải về trong link download ở trên.

0 nhận xét:

Post a Comment