Sunday, December 18, 2016

630 Câu Trắc Nghiệm Tích Phân Có Đáp Án Nhóm Toán

Giới thiệu 630 câu hỏi trắc nghiệm tích phân và ứng dụng có đáp án do các thầy cô nhóm toán biên soạn. Đây là tài liệu hữu ích cho học sinh lớp 12 và các thầy cô giáo toán trong năm đầu tiên mà Bộ Giáo dục áp dụng hình thức trắc nghiệm môn toán trong kì thì quốc gia của Bộ GD.

Bạn đọc tải file PDF ở đây: Download

0 nhận xét:

Post a Comment