Tuesday, October 11, 2016

Thêm 60 câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Lũy thừa, mũ và lôgarit có đáp án

Trong bài trước chúng ta đã có 64 câu trắc nghiệm mũ và lôgarít có đáp án, bài này sẽ up thêm 60 câu hỏi trắc nghiệm thuộc chương 2 giải tích lớp 12.

Gồm các nội dung về khái niệm lũy thừa, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarít, phương trình mũ, phương trình lôgarít, bất phương trình và hệ pt.

Được biên soạn bởi các thầy cô thuộc nhóm toán group. Đề gồm 8 trang tương ứng với 8 ảnh dưới đây. Tải file PDF in ra ở cuối bài.

60 câu hỏi trắc nghiệm lũy thừa mũ và lôgarít
Đáp án 60 câu hỏi trắc nghiệm lũy thừa mũ và lôgarít

Học sinh lớp 12 và quý thầy cô giáo toán tải file PDF: DOWNLOAD

0 nhận xét:

Post a Comment